Disclaimer

Kamer van Koophandel
BeverSupport staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57221049.
Belastingdienst
BeverSupport heeft van de belastingdienst BTW-nummer NL 112224775B01 gekregen en is als dusdanig bekend.
Inhoud
De door BeverSupport verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. BeverSupport kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. BeverSupport en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.  BeverSupport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door  BeverSupport worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van  BeverSupport.
Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van  BeverSupport omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.